Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cofrestru i bleidleisio yng Prydain Fawr

Darganfod mwy am gofrestru i bleidleisio a phleidleisio yng Prydain Fawr.

Cofrestru i bleidleisio ar-lein

Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein unrhyw bryd yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Mae cofrestru i bleidleisio ar-lein yn hawdd - y cwbl sydd angen yw pum munud a'ch Rhif Yswiriant Gwladol


Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio?

I ddarganfod os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio, mae'n rhaid i chi gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol. Ni all y Comisiwn Etholiadol ddweud os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio.

I ddod o hyd i fanylion cyswllt eich swyddfa cofrestru etholiadol rhowch eich cod post.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol