Cofrestru i bleidleisio yng Prydain Fawr

Darganfod mwy am gofrestru i bleidleisio a phleidleisio yng Prydain Fawr.

Yn yr adran hon mae gwybodaeth ynghylch sut gallwch gofrestru i bleidleisio yn y DU.

Mae pleidleisio yn hawl ddemocrataidd i chi fel dinesydd y DU. Eich dewis chi yw arfer eich hawl neu beidio.


Etholiad cyffredinol y DU - Dydd Iau 8 Mehefin

PLEIDLEISWYR YN BYW YN Y DU

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio oedd dydd Llun 22 Mai. Mae hi bellach yn rhy hwyr i gofrestru i bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin.

Os wnaethoch chi gofrestru i bleidleisio cyn y dyddiad cau, bydd eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol yn cysylltu â chi pan fyddwch wedi cofrestru neu os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

PLEIDLEISWYR YN BYW TRAMOR

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio fel etholwr tramor ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin bellach wedi pasio. Os nad ydych wedi cofrestru ac nad oeddech eisoes wedi cofrestru, mae hi bellach yn rhy hwyr.

Os oeddech wedi cofrestru eisoes ac wedi cael cais i adnewyddu eich cofrestriad ac nad ydych wedi gwneud eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cyn gynted â phosibl, neu efallai na fyddwch yn gallu pleidleisio.

Os ydych wedi cofrestru fel etholwr tramor ond nad ydych wedi gwneud cais am bleidlais ddirprwy (lle'r ydych yn enwebu rhywun yn y DU i bleidleisio ar eich rhan), dylech wneud nawr.

Darganfod mwy am bleidleisio drwy ddirprwy


Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio?

I ddarganfod os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio, mae'n rhaid i chi gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol. Ni all y Comisiwn Etholiadol ddweud os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol