Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cofrestru i bleidleisio yng Prydain Fawr

Darganfod mwy am gofrestru i bleidleisio a phleidleisio yng Prydain Fawr.

Yn yr adran hon mae gwybodaeth ynghylch sut gallwch gofrestru i bleidleisio yn y DU.

Mae pleidleisio yn hawl ddemocrataidd i chi fel dinesydd y DU. Eich dewis chi yw arfer eich hawl neu beidio.


Cofrestru i bleidleisio

Mae modd cofrestru i bleidleisio ar-lein yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.


Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio?

I ddarganfod os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio, mae'n rhaid i chi gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol. Ni all y Comisiwn Etholiadol ddweud os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol


Ddim yn siŵr sut i gofrestru i bleidleisio?

Darllenwch ein canllaw cam wrth gam i gofrestru i bleidleisio ar-lein (PDF).

Cofrestrwch nawr yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.