Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cofrestru i bleidleisio yn ddienw

Eisiau cofrestru i bleidleisio ond yn poeni bod eich manylion personol ar gael? Efallai y gallwch gofrestru i bleidleisio'n ddienw.

Rwy'n bryderus bod fy enw yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol. A allaf gofrestru'n ddienw?

Gallwch ofyn i gofrestru'n ddienw am resymau diogelwch - megis os ydych yn dianc rhag trais, neu os oes gennych swydd sy'n eich rhoi mewn risg gan bobl eraill.

Os ydych wedi'ch cofrestru'n ddienw, yn hytrach na bod eich enw a'ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol, bydd cod yn cael ei ychwanegu at y gofrestr yn lle.

I gofrestru i bleidleisio yn ddienw bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o orchymyn llys neu ardystiad gan berson awdurdodedig i gefnogi eich cais.

Lawrlwytho ffurflen i gofrestru i bleidleisio yn ddienw o gov.uk