Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Nodwch nad eich gorsaf bleidleisio yw hwn.

Dylech gysylltu â'ch swyddfa gofrestru leol i ddarganfod eich gorsaf bleidleisio

Fy swyddfa cofrestru etholiadol

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vale of Glamorgan Council

Electoral Registration Officer
Civic Offices
Holton Road
Barry
Vale of Glamorgan
CF63 4RU
01446 729552
electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk


Vale of White Horse District Council

Electoral Registration Officer
135 Eastern Avenue
Milton Park
Milton
Abingdon
OX14 4SB
001235 422528
elections@southandvale.gov.uk