Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Nodwch nad eich gorsaf bleidleisio yw hwn.

Dylech gysylltu â'ch swyddfa gofrestru leol i ddarganfod eich gorsaf bleidleisio

Fy swyddfa cofrestru etholiadol

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inverclyde Council

Electoral Registration Officer
Renfrewshire Valuation Joint Board
The Robertson Centre
16 Glasgow Road
PAISLEY
PA1 3QF
0300 300 0150
ero@renfrewshire-vjb.gov.uk


Ipswich Borough Council

Electoral Registration Officer
Grafton House
15-17 Russell Road
Ipswich
Suffolk
IP1 2DE
01473 432533
elections@ipswich.gov.uk


Isle of Anglesey County Council

Managing Director's Department
Isle of Anglesey County Council
Council Offices
Llangefni
Anglesey
LL77 7TW
01248 752519
shxcs@ynysmon.gov.uk


Isle of Wight Council

Electoral Services
County Hall
Newport
Isle of Wight
PO30 1UD
01983 823380
electoral.services@iow.gov.uk