Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Systemau pleidleisio'r DU

Cyntaf i'r felin? Pleidlais drosglwyddadwy (STV)? Yma cewch hyd i fwy o fanylion am y gwahanol systemau pleidleisio a ddefnyddir yn etholiadau'r DU.

Mae'r ffordd yr ydych yn bwrw'ch pleidlais yn gallu dibynnu ar y math o etholiad. Yma cewch hyd i fwy o fanylion am y gwahanol systemau pleidleisio yn etholiadau'r DU.

Defnyddir gwahanol systemau pleidleisio yn y gwahanol etholiadau ledled y DU.

Cewch fwy o fanylion am y gwahanol systemau pleidleisio ar y tudalennau isod.


Etholiadau ledled y DU

Etholiadau yn Lloegr

Etholiadau yn Gogledd Iwerddon

Etholiadau yn Yr Alban

Etholiadau yng Nghymru


  • Trafferth gyda'r dudalen hon?

    Os hoffech ymateb gennym, rhowch wybod beth yw’ch cyfeiriad e-bost.