Mae Dy Bleidlais Di'n Cyfri

Mwy o wybodaeth am etholiadau yn y DU

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i:

Eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol
Gwybodaeth am etholiadau a refferenda’r dyfodol

Wnaethom ni ddim adnabod eich cod post. Rhowch gynnig arall arni.