Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cysylltu â ni

Nodwch nad ydym yn dal y gofrestr etholiadol. Mae pob awdurdod lleol yn dal y gofrestr etholiadol ar gyfer eu hardal nhw. Os ydych am wirio os ydych wedi cofrestru i bleidleisio, neu os ydych am ddiweddaru eich manylion cofrestru gan eich bod wedi symud cartref, mae'n rhaid i chi gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

I ddod o hyd i fanylion cyswllt eich swyddfa cofrestru etholiadol rhowch eich cod post.


Sut ydw i'n gwirio'r gofrestr etholiadol?

Sut ydw i'n newid fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol?


Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, gallwch:

Ein he-bostio ni: gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk

Ein ffonio ni: 0333 103 1929.

Llenwch y ffurflen gyda'ch ymholiad

(*) Meysydd gofynnol