Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Amdanom ni

Darganfod mwy am y wefan hon a rôl y Comisiwn Etholiadol.

Mae gwefan fy mhleidlais i yn cael ei chynnal gan y Comisiwn Etholiadol.

Mae pleidleisio yn hawl ddemocrataidd i chi fel dinesydd y DU.

Mae fy mhleidlais i yn wefan lle gallwch ddarganfod popeth sydd angen ei wybod ynghylch cofrestru i bleidleisio a phleidleisio mewn etholiadau yn y DU.

Ar y wefan hon mae gwybodaeth ynghylch:

  • cofrestru i bleidleisio
  • etholiadau sydd ar y gorwel yn y DU
  • etholiadau sydd yn cael eu cynnal yn y DU
  • y gwahanol ffyrdd o bleidleisio yn etholiadau'r DU

Pwy yw'r Comisiwn Etholiadol?

Yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar bleidleisio yn y DU. Mae dy bleidlais di'n cyfri!

Caiff y safle hon ei rhedeg gan y Comisiwn Etholiadol, corff annibynnol etholiadau'r DU, sy'n gweithio i alluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg.

Beth ry'n ni'n ei wneud

Rydym yn:

  • cofrestru pleidiau gwleidyddol
  • gwneud yn siŵr bod pobl yn deall ac yn dilyn y rheolau ar gyllid pleidiau ac etholiadau
  • cyhoeddi manylion o ble mae pleidiau ac ymgeiswyr yn cael eu harian a sut y maent yn ei wario
  • gosod y safonau ar gyfer cofrestru etholiadol a chynnal etholiadau ac adrodd ar ba mor dda y gwneir hyn
  • sicrhau bod pobl yn deall ei bod hi'n bwysig cofrestru i bleidleisio a'u bod yn gwybod sut i bleidleisio
  • cynnal unrhyw refferenda a gynhelir yn unol â Deddf Pleidiau gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000

Darganfod mwy am waith y Comisiwn Etholiadol