Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Your vote is yours alone campaign resources

Yma gallwch gael adnoddau i redeg eich gweithgaredd eich hun i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am 'Dy bleidlais di a neb arall'.


Fideos

Yma gallwch gael ein dau fideo 'Dy bleidlais di a neb arall' i'w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

URL: https://youtu.be/N9gmHfZB1DA

Pleidleisio drwy'r post

URL: https://youtu.be/GkgzHC3w3uw


Taflen

Lawrlwythwch y daflen wybodaeth 'Dy bleidlais di a neb arall' (PDF)

Lawrlwythwch y daflen gyda marciau gwaedu a thorri (PDF)


Your vote is yours alone' English language poster

Posteri

Posteri am bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio:

Posteri am bleidleisio drwy'r post:

Fersiynau parod i'w hargraffu o bosteri, gan gynnwys marciau gwaedu a thorri, pan fyddant ar gael.

Posteri am bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio:

Posteri am bleidleisio drwy'r post:


Postiadau cyfryngau cymdeithasol

Yma gallwch lawrlwytho templedi o bostiadau i'w defnyddio ar Twitter neu Facebook. Mae'r ffeil Zip isod yn cynnwys:

  • Delwedd Facebook o bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio
  • Delwedd Facebook o bleidleisio drwy'r post
  • Delwedd Twitter o bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio
  • Delwedd Twitter o bleidleisio drwy'r post
  • Copi i'w ddefnyddio ar y cyd â delweddau ymgyrch

Templed o bostiadau cyfryngau cymdeithasol i'w lawrlwytho (ZIP)


Hysbysebion ar gyfer arddangosfeydd digidol

Mae hysbysebion bwrdd arddangos ac arddangosfa ddigidol MPU ar gael isod.

Mae dwy fersiwn o'r faner MPU. Mae un yn dangos person yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, ac mae'r llall yn dangos rhywun yn pleidleisio drwy'r post.


Sut i ofyn am ffeiliau gwaith celf

Os bydd angen ffeiliau gwaith celf ar gyfer unrhyw un o'r posteri neu daflenni ar y tudalen hwn, cysylltwch â ni drwy e-bostio partners@electoralcommission.org.uk.