Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Adnoddau cofrestru pleidleiswyr Cymru

Adnoddau cofrestru pleidleiswyr Cymru

Ar y dudalen hon mae adnoddau i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr yng Nghymru.

Adnoddau cofrestru pleidleiswyr cyffredinol

Llofnod e-bost cofrestru pleidleiswyr (JPEG)

Baner ddigidol (MPU)

Posteri/taflenni cofrestru pleidleiswyr (A5, A4, A3, DL) (zip)

Graffigau cyfryngau cymdeithasol

Mae'r graffigau cyfryngau cymdeithasol i gyd ar gael ar gyfer Facebook, Instagram, Twitter a Snapchat.

Newydd droi'n 18 (zip)

Wedi symud yn ddiweddar neu erioed wedi cofrestr? (zip)

Y cwbl sydd angen yw pum munud a dy Rif Yswiriant Gwladol (zip)

Gall cofrestru i bleidleisio hefyd wella'ch statws credyd (zip)

Cadwch lygad allan am y canfas blynyddol (zip)

Dy bleidlais yw dy lais (zip)

Postiadau cyfryngau cymdeithasol

 • Pleidleisio mewn etholiadau a refferenda yw un ffordd o gymryd rhan mewn democratiaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich weu drwy gofrestru i bleidleisio yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio #DyBleidlaisDi
 • Mae pleidleision' ffordd wych i gymryd rhan mewn democratiaeth, ond mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru nawr i gael dweud eich dweud gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio #DyBleidlaisDi
 • Wedi symud cartref yn ddiweddar? I allu pleidleisio, bydd angen i chi gofrestru yn eich cyfeiriad newydd. Cymrwch hoe o ddadbacio a chofrestrwch nawr gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio #DyBleidlaisDi
 • Wyddech chi fod cofrestru i bleidleisio yn gallu gwella eich sgôr credyd? Cofrestra i bleidleisio nawr gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio #DyBleidlaisDi
 • Newydd droi'n 18? Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru i bleidleisio. Y cwbl sydd ei angen arnoch yw 5 munud a'ch Rhif Yswiriant Gwladol gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio #DyBleidlaisDi

Y canfas blynyddol

Templed Datganiad i'r Wasg i Gymru

Postiadau cyfryngau cymdeithasol

Cyn neu wrth i'r ffurflenni gael eu hanfon allan
 • Ry'n ni eisiau sicrhau bod y wybodaeth gywir ar y gofrestr etholiadol. Byddwn yn anfon ffurflenni i chi eu gwirio cyn hir - cadwch lygad allan a pheidiwch colli'ch llais mewn etholiadau!
 • Cadwch lygad am ffurflen yn gofyn i chi wirio eich bod ar y gofrestr etholiadol. Byddant yn cyrraedd cyn hi!
 • Mae'n amser y canfas blynyddol! Bydd ffurflenni i wirio p'un a ydych chi ar y gofrestr etholiadol yn cyrraedd cyn hir. Cadwch lygad allan am eich un chi i wneud yn siŵr nad ydych chi'n colli'ch llais!
 • Bydd trigolion <rhowch yr ardal> yn derbyn gwybodaeth bwysig ynghylch cofrestru pleidleiswyr. Cadwch lygad allan!
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio'n gywir ac yn gallu dweud eich dweud mewn etholiadau pwysig drwy wirio'r ffurflen fydd yn dod i gartrefi ledled <ardal> cyn hir!
Ar ôl i'r ffurflenni gael eu hanfon
 • Ydych chi wedi derbyn eich ffurflen canfas blynyddol? Peidiwch ag anghofio ei wirio a'i ddychwelyd i ni cyn gynted â phosibl er mwyn i chi gael dweud eich dweud ar faterion sy'n bwysig i chi!
 • Peidiwch ag anghofio dychwelyd eich ffurflen canfas blynyddol i ni wybod pwy sy'n byw yn eich cyfeiriad. Os nad ydych, efallai na fyddwch yn gallu pleidleisio mewn etholiadau pwysig.
 • Ydych chi ar goll o'ch ffurflen ymholiad y cartref? Rhowch wybod i ni er mwyn i chi allai pleidleisio yn etholiadau'r dyfodol!
 • Rhywbeth ar goll? Os nad yw eich manylion ar y ffurflen canfas blynyddol, ychwanegwch nhw a dychwelyd y ffurflen cyn gynted â phosibl.