Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr

Ar y dudalen hon gallwch danysgrifio i'n cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr a darllen rhifynnau'r gorffennol.

Tanysgrifiwch i fod ar Y Gofrestr

Y Gofrestr yw eich canllaw chi i gefnogi cofrestru pleidleiswyr.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr os hoffai eich sefydliad gymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth o gofrestru pleidleiswyr a chael y wybodaeth ddiweddaraf o ran ein gwybodaeth ac anodau ymgyrchu.

* Nodi ei fod yn ofynnol
Pa Gofrestr hoffech danysgrifio iddi? *

Neu gallwch anfon e-bost atom i danysgrifio.

I dderbyn ein cylchlythyr, ry'n ni'n gofyn eich bod yn darparu manylion cyswllt digonol i'n galluogi ni i ymateb yn effeithiol. Mae'r cylchlythyr yn rhan o dasg gyhoeddus y Comisiwn Etholiadol sydd â'i sail yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Byddwn yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a deddfwriaeth diogelu data'r Deyrnas Unedig, fel y nodir yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Noder: pan fyddwch yn clicio ‘tanysgrifio’ byddwch yn derbyn e-bost awtomatig gan MailChimp i gadarnhau eich tanysgrifiad. Bydd yr e-bost yma yn Saesneg gan ei fod yn dod wrth MailChimp yn uniongyrchol. Unwaith i chi gadarnhau eich tanysgrifiad, byddwch yn derbyn Y Gofrestr yn ddwyieithog bob tro.