Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr

Ar y dudalen hon gallwch danysgrifio i'n cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr a darllen rhifynnau'r gorffennol.

Tanysgrifiwch i fod ar Y Gofrestr

Y Gofrestr yw eich canllaw chi i gefnogi cofrestru pleidleiswyr.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr os hoffai eich sefydliad gymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth o gofrestru pleidleiswyr a chael y wybodaeth ddiweddaraf o ran ein gwybodaeth ac anodau ymgyrchu.

* Nodi ei fod yn ofynnol
Pa Gofrestr hoffech danysgrifio iddi? *

Drwy danysgrifio rydych yn cytuno y gall y Comisiwn Etholiadol (ac unrhyw isgontractwyr) storio gwybodaeth amdanoch chi, i’n helpu ni i ddadansoddi sut mae pobl yn darllen y cylchlythyr ac i wella’r gwasanaeth i’n darllenwyr. Ni fyddwn yn datgelu’ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti, a byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth a ddarparwch at y dibenion penodol hyn.

Noder: pan fyddwch yn clicio ‘tanysgrifio’ byddwch yn derbyn e-bost awtomatig gan MailChimp i gadarnhau eich tanysgrifiad. Bydd yr e-bost yma yn Saesneg gan ei fod yn dod wrth MailChimp yn uniongyrchol. Unwaith i chi gadarnhau eich tanysgrifiad, byddwch yn derbyn Y Gofrestr yn ddwyieithog bob tro.