Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

European Parliamentary election resources

Etholiadau Senedd Ewrop

Adnoddau gwybodaeth i bleidleiswyr

Lawrlwythwch y pecyn adnoddau a helpwch ni i rannu gwybodaeth a fydd yn helpu pleidleiswyr i fwrw eu pleidlais yn hyderus ar y diwrnod pleidleisio.

Mae'r adnoddau'n cynnwys posteri a delweddau ar y cyfryngau cymdeithasol sy'n ymwneud â'r canlynol:

  • Pryd mae'r etholiad yn cael ei gynnal
  • Ble i ddod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio
  • Cael y cymorth sydd ei angen arnoch i fwrw eich pleidlais
  • Pwy yw'r rhifwyr

Maent hefyd yn cyfeirio pobl at yourvotematters.co.uk/cymru i gael rhagor o wybodaeth.