Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Canrif o Bleidlais i Ferched

Eleni mae hi'n ganrif ers pasio Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, roddodd y bleidlais i rai merched am y tro cyntaf erioed.

Ganrif ers rhoi'r hawl i ferched bleidleisio, sicrha dy fod ti'n arfer dy hawl.

Cofrestra i bleidleisio nawr: www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

CydraddoldTe: 18 Mehefin – 2 Gorffennaf

Rydym yn bartner swyddogol gyda CydraddoldTe (Saesneg) - dathliad ledled y DU o'n cydraddoldeb democrataidd sy'n nodi 90 mlynedd ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl (Etholfraint Gyfartal) 1928, pan gafodd pawb hawl i bleidleisio yn gyfartal.

Cymryd rhan

Ry'n ni'n gofyn i chi gynnal EqualiTeas dros baned a chael sgwrs am gydraddoldeb. Mae fyny i chi sut yr ydych yn cymryd rhan. Does dim cyfyngiadau ar beth allwch wneud. Mae syniadau ac adnoddau, yn ogystal â phecyn cynnal digwyddiad i gael ar wefan CydraddoldTe (Saesneg).

#100mlynedd

Roedd mis Chwefror yn nodi #100mlynedd ers i rai merched gael yr hawl i bleidleisio

Rhanna'r fideo yma nawr i gefnogi.


Rwy'n pleidleisio

Ry'n ni hefyd yn annog merched ar hyd a lled y Deyrnas Unedig ddathlu defnyddi'u hawl drwy bostio lluniau 'Rwy'n pleidleisio'.

Lawrlwythwch yr arwyddion a'u hargraffu, tynnwch eich llun a'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnodau #Pleidlais100 a #Vote100.

Arwydd 'Rwy'n pleidleisio' (PDF)

Arwydd 'I Vote' (PDF)

Woman holding up the Welsh 'I vote' signWoman holding up the 'I vote' sign