Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Annual Canvass

Mae'r canfasio blynyddol yn digwydd trwy gydol yr haf.

Dyma ychydig o adnoddau i helpu awdurdodau lleol i hyrwyddo'r canfasio yn eu hardal.