Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pam nad ydw i wedi derbyn fy ngherdyn pleidleisio?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n bersonol


Gallwch bleidleisio hyd yn oed os nad oes gennych gerdyn pleidleisio, cyn belled â'ch bod chi ar y gofrestr etholiadol.

Dylech gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol i weld os ydych ar y gofrestru etholiadol ai peidio â rhoi gwybod iddyn nhw nad ydych wedi derbyn eich cerdyn pleidleisio.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.