Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Beth yw'r oriau pleidleisio ar gyfer yr etholiadau nesaf?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n bersonol


Fel arfer mae'r oriau pleidleisio rhwng 7am a 10pm.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eich cerdyn pleidleisio (a anfonir atoch cyn yr etholiad) i wneud yn siŵr nad yw'r amserau hyn wedi newid.