Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Beth yw rhifwyr?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio

Ar y diwrnod pleidleisio mae gwirfoddolwyr ar gyfer ymgeiswyr, a elwir yn rhifwyr yn aros tu allan i orsafoedd pleidleisio ac yn gofyn i bleidleiswyr am y rhif ar eu cerdyn pleidleisio. Maent yn defnyddio'r wybodaeth hon i weld pwy sydd wedi pleidleisio fel eu bod yn gallu atgoffa'r rheiny sydd heb wneud, i bleidleisio.

Nid ydynt yn gweithredu mewn unrhyw swyddogaeth swyddogol felly nid oes angen i chi roi unrhyw wybodaeth iddynt os nad ydych am wneud.

Os ydych yn pryderu ynghylch ymddygiad rhifwr, siaradwch â'r Swyddog Llywyddu yn yr orsaf bleidleisio.