Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Oes hawl gan bobl ymgyrchu ar y diwrnod pleidleisio?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio

Oes. Does dim cyfyngiadau ar ymgyrchu ar neu yn agos at y diwrnod pleidleisio yn y DU.

Ni cheir ymgyrchu tu fewn i orsafoedd pleidleisio.