Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Rwy wedi colli/anghofio fy ngherdyn pleidleisio, alla i bleidleisio?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n bersonol


Gallwch. Does dim angen eich cerdyn pleidleisio i bleidleisio.

Cyn belled â'ch bod wedi cofrestru i bleidleisio, byddwch yn gallu pleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio.

Os nad ydych yn siŵr ble mae'ch gorsaf bleidleisio, gallwch gael y manylion drwy gysylltu â'ch swyddfa gofrestru etholiadol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.