Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Bydda i dramor dros dro am ddiwrnod yr etholiadau. Sut alla i bleidleisio?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n bersonol


Os fyddwch chi dramor ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch wneud cais i un ai bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy (cael rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan).

Darganfod mwy am bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy.