Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Sut ydw i'n gwybod lle mae fy ngorsaf bleidleisio?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n bersonol


Bydd lleoliad eich gorsaf bleidleisio ar y cerdyn pleidleisio fydd yn cael ei anfon atoch cyn y diwrnod pleidleisio.

Os nad yw’ch cerdyn pleidleisio gyda chi, gallwch chi roi eich cod post isod. Bydd yn rhoi chi fanylion pwy i gysylltu â nhw i gael y wybodaeth.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.