Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Sut mae llenwi'r papur pleidleisio?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n bersonol


Bydd y wybodaeth hon ar gael gan y clerc pleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio.

Os dewisoch bleidleisio drwy'r post, bydd eich swyddfa cofrestru etholiadol yn rhoi'r wybodaeth hon yn eich pecyn pleidleisio.