Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Alla i gael help neu lifft i'r orsaf bleidleisio?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n bersonol


Os ydych yn anabl a bod angen cymorth arnoch i fynd i'r orsaf bleidleisio, cysylltwch â'ch swyddfa etholiadau lleol i weld pa help sydd ar gael. Gallwch hefyd ofyn i gael cydymaith gyda chi wrth i chi bleidleisio.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.