Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pleidleisio'n bersonol

Cwestiynau cyffredin ar bleidleisio'n bersonol mewn etholiadau yn y DU.

On this page you can find the answers to frequently asked questions about voting in person at an election or referendum in the UK.

Bydd lleoliad eich gorsaf bleidleisio ar y cerdyn pleidleisio fydd yn cael ei anfon atoch cyn y diwrnod pleidleisio.

Os nad yw’ch cerdyn pleidleisio gyda chi, gallwch chi roi eich cod post yma. Bydd yn rhoi manylion eich gorsaf bleidleisio i chi neu fanylion pwy i gysylltu â nhw i gael y wybodaeth.

Os ydych yn anabl a bod angen cymorth arnoch i fynd i'r orsaf bleidleisio, cysylltwch â'ch swyddfa etholiadau lleol i weld pa help sydd ar gael. Gallwch hefyd ofyn i gael cydymaith gyda chi wrth i chi bleidleisio.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Dylech gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol i weld os ydych ar y gofrestru etholiadol ai peidio â rhoi gwybod iddyn nhw nad ydych wedi derbyn eich cerdyn pleidleisio.

Gallwch bleidleisio hyd yn oed os nad oes gennych gerdyn pleidleisio, cyn belled â'ch bod chi ar y gofrestr etholiadol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Bydd y wybodaeth hon ar gael gan y clerc pleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio.

Os dewisoch bleidleisio drwy'r post, bydd eich swyddfa cofrestru etholiadol yn rhoi'r wybodaeth hon yn eich pecyn pleidleisio.

Fel arfer mae'r oriau pleidleisio rhwng 7am a 10pm.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eich cerdyn pleidleisio (a anfonir atoch cyn yr etholiad) i wneud yn siŵr nad yw'r amserau hyn wedi newid.

Os fyddwch chi dramor ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch wneud cais i un ai bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy (cael rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan).

Darganfod mwy am bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy.

Gallwch. Does dim angen eich cerdyn pleidleisio i bleidleisio.

Cyn belled â'ch bod wedi cofrestru i bleidleisio, byddwch yn gallu pleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio.

Os nad ydych yn siŵr ble mae'ch gorsaf bleidleisio, gallwch gael y manylion drwy gysylltu â'ch swyddfa gofrestru etholiadol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol