Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pleidleisio drwy ddirprwy

Cwestiynau cyffredin ar fwrw eich pleidlais drwy ddirprwy mewn etholiadau yn y DU. Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu gofyn i rywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eich rhan.

Gall unrhyw un sydd wedi'u cofrestru wneud cais am bleidlais ddirprwy.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

When you apply for a proxy vote you must provide a reason. You can apply for a proxy vote if:

Pan eich bod yn gwneud cais am bleidlais ddirprwy, mae'n rhaid i chi roi rheswm. Gallwch wneud cais am bleidlais ddirprwy os:

  • nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio ar gyfer un etholiad yn benodol, er enghraifft eich bod chi i ffwrdd ar wyliau
  • oes gennych gyflwr corfforol sy'n golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod pleidleisio
  • yw eich cyflogaeth yn golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
  • ydych yn mynychu cwrs addysgiadol sy'n golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
  • ydych yn ddinesydd Prydeinig yn byw tramor
  • ydych yn Was y Goron neu'n aelod o Luoedd Arfog Ei Mawrhydi

Dim ond os yw'r person yr ydych am benodi fel eich dirprwy dros 18 (16 yn yr Alban) a'u bod wedi cofrestru i bleidleisio, y gallant fod yn ddirprwy i chi.

Ni all person fod yn ddirprwy ar gyfer mwy na dau o bobl mewn unrhyw un etholiad neu refferendwm, heblaw eu bod yn berthynas agos.

Dim ond os yw’n 18 oed neu drosodd (16 oed neu drosodd yn yr Alban yn etholiadau Senedd yr Alban ac etholiadau llywodraeth leol) a’i fod (neu y bydd) wedi’i gofrestru ar gyfer yr etholiad neu’r refferendwm hwnnw y gall y person yr hoffech ei benodi’n ddirprwy i chi weithredu fel dirprwy.

Gallwch wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng nes 5pm ar ddiwrnod yr etholiad os yw'ch galwedigaeth, gwasanaeth neu gyflogaeth yn golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio.

Mae hyn ddim ond os ydych yn dod yn ymwybodol o'r ffaith ar ôl 5pm, chwe diwrnod gwaith cyn y diwrnod pleidleisio.

Darganfod mwy am bleidleisio drwy ddirprwy

Gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng oherwydd rhesymau meddygol hyd at 5pm ar y diwrnod pleidleisio.

Mae hyn yn berthnasol am resymau meddygol sy'n digwydd ar ôl 5pm, chwe diwrnod gwaith cyn y bleidlais.

I lawrlwytho ffurflen gais i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng, ewch i'n tudalen bleidleisio drwy ddirprwy.

Mae bod yn ddirprwy i rywun yn hawdd. Byddwch yn cael cerdyn pleidleisio drwy ddirprwy gyda manylion o ble y dylech bleidleisio.

Dywedwch wrth y staff yn yr orsaf bleidleisio eich bod yn pleidleisio fel dirprwy a byddant yn dweud wrthych beth i'w wneud. Peidiwch ag anghofio mynd â'ch cerdyn pleidleisio drwy ddirprwy - bydd hyn yn ei gwneud yn haws i staff y man pleidleisio i ddod o hyd i'r papur pleidleisio cywir.