Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pwy all fod yn ddirprwy ar fy rhan ar gyfer etholiad yn y DU?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio drwy ddirprwy


Dim ond os yw’n 18 oed neu drosodd (16 oed neu drosodd yn yr Alban yn etholiadau Senedd yr Alban ac etholiadau llywodraeth leol) a’i fod (neu y bydd) wedi’i gofrestru ar gyfer yr etholiad neu’r refferendwm hwnnw y gall y person yr hoffech ei benodi’n ddirprwy i chi weithredu fel dirprwy.