Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pwy all wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy ar gyfer etholiad yn y DU?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio drwy ddirprwy


Gall unrhyw un sydd wedi'u cofrestru wneud cais am bleidlais ddirprwy.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Pan eich bod yn gwneud cais am bleidlais ddirprwy, mae'n rhaid i chi roi rheswm. Gallwch wneud cais am bleidlais ddirprwy os:

  • nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio ar gyfer un etholiad yn benodol, er enghraifft eich bod chi i ffwrdd ar wyliau
  • oes gennych gyflwr corfforol sy'n golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod pleidleisio
  • yw eich cyflogaeth yn golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
  • ydych yn mynychu cwrs addysgiadol sy'n golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
  • ydych yn ddinesydd Prydeinig yn byw tramor
  • ydych yn Was y Goron neu'n aelod o Luoedd Arfog Ei Mawrhydi

Dim ond os yw'r person yr ydych am benodi fel eich dirprwy dros 18 (16 yn yr Alban) a'u bod wedi cofrestru i bleidleisio, y gallant fod yn ddirprwy i chi.

Ni all person fod yn ddirprwy ar gyfer mwy na dau o bobl mewn unrhyw un etholiad neu refferendwm, heblaw eu bod yn berthynas agos.