Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio drwy ddirprwy


Gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng oherwydd rhesymau meddygol hyd at 5pm ar y diwrnod pleidleisio.

Mae hyn yn berthnasol am resymau meddygol sy'n digwydd ar ôl 5pm, chwe diwrnod gwaith cyn y bleidlais.

I lawrlwytho ffurflen gais i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng, ewch i'n tudalen bleidleisio drwy ddirprwy.