Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Rwyf newydd ganfod y byddaf i ffwrdd ar ddiwrnod yr etholiad oherwydd ymrwymiadau gwaith – a all rhywun bleidleisio ar fy rhan?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio drwy ddirprwy


Gallwch wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng nes 5pm ar ddiwrnod yr etholiad os yw'ch galwedigaeth, gwasanaeth neu gyflogaeth yn golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio.

Mae hyn ddim ond os ydych yn dod yn ymwybodol o'r ffaith ar ôl 5pm, chwe diwrnod gwaith cyn y diwrnod pleidleisio.

Darganfod mwy am bleidleisio drwy ddirprwy