Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Rwyf wedi cael fy ngwneud yn ddirprwy dros rywun. Beth sydd angen i mi ei wneud?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio drwy ddirprwy


Mae bod yn ddirprwy i rywun yn hawdd. Byddwch yn cael cerdyn pleidleisio drwy ddirprwy gyda manylion o ble y dylech bleidleisio.

Dywedwch wrth y staff yn yr orsaf bleidleisio eich bod yn pleidleisio fel dirprwy a byddant yn dweud wrthych beth i'w wneud. Peidiwch ag anghofio mynd â'ch cerdyn pleidleisio drwy ddirprwy - bydd hyn yn ei gwneud yn haws i staff y man pleidleisio i ddod o hyd i'r papur pleidleisio cywir.