Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pam nad wyf wedi derbyn fy mhapur pleidleisio drwy'r post?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Dylech dderbyn eich papur pleidleisio post oddeutu wythnos cyn yr etholiad. I ddarganfod pryd maent yn cael eu hanfon yn eich ardal chi, cysylltwch â'r gwasanaethau etholiadol yn eich awdurdod lleol.

Os nad yw'n cyrraedd, gallwch gael papur pleidleisio post yn ei le yn bersonol gan eich Swyddog Canlyniadau cyn 5pm ar y diwrnod pleidleisio.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol