Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pam fod angen i mi roi fy nyddiad geni a llofnod er mwyn cael pleidlais bost?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Mae gofyn i bob pleidleisiwr post a dirprwy roi eu dyddiad geni a'u llofnod wrth wneud cais am bleidlais bost neu ddirprwy.

Pan fyddwch yn dychwelyd eich pecyn pleidleisio post, caiff eich llofnod a'ch dyddiad geni eu gwirio yn erbyn y rheiny ar eich cais i gadarnhau eich hunaniaeth. Caiff eich llofnod a'ch dyddiad geni eu gwahanu wrth eich papur pleidleisio cyn i neb edrych arno na'i gyfrif, felly ni fydd rhoi'r wybodaeth hon yn effeithio ar gyfrinachedd y bleidlais.

Ar gyfer y rheiny nad ydynt yn gallu llofnodi eu ffurflen, neu nad ydynt yn gallu ei lofnodi mewn modd cyson, gellir gwneud darpariaeth arbennig. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'ch Swyddog Cofrestru Etholiadol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol