Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pryd y gallaf ddisgwyl derbyn fy mhleidlais bost ar gyfer etholiad yn y DU?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Y Swyddog Canlyniadau (yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiad) sy'n dosbarthu pleidleisiau post, felly dylech gysylltu â'r swyddfa etholiadau yn eich awdurdod lleol.

Fel canllaw, ni allant gael eu rhoi nes bod yr holl ymgeiswyr wedi'u henwebu (y dyddiad cau fel arfer yw 4pm 19 diwrnod gwaith cyn y bleidlais). Mae angen argraffu papurau pleidleisio a chynhyrchu pecynnau pleidleisio post. Mae hyn yn golygu, yn ymarferol efallai na ellir eu hanfon nes yn agosach at y diwrnod pleidleisio.

Cysylltwch â'ch swyddfa etholiadau lleol i ddarganfod pryd fydd eich papurau pleidleisio post yn cyrraedd. Mae eu manylion cyswllt ar gael drwy roi eich cod post yn yr adran Eich ardal leol ar frig dde'r dudalen hon.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol