Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Rwyf wedi difetha fy mhapur pleidleisio neu ddatganiad pleidlais bost. Beth ddylwn i ei wneud?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Gallwch gael un yn ei le nes 5pm ar y diwrnod pleidleisio. Mae'n rhaid i chi ei gasglu yn bersonol gan eich Swyddog Canlyniadau.

Bydd hefyd angn i chi ddychwelyd eich papur pleidleisio wedi'i ddifetha a'r rhannau eraill o'r pecyn pleidleisio a anfonwyd atoch.