Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Rwy'n byw y tu allan i'r DU - pa gyfeiriad ddylwn i ei gynnwys ar fy ffurflen gais am bleidlais bost?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Bydd angen i chi gynnwys y cyfeiriad lle cafoch eich cofrestru ddiwethaf yn y DU.

Mae adran ar y ffurflen ar gyfer eich cyfeiriad gohebu - gallwch gynnwys eich cyfeiriad tramor yn yr adran hon.