Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Os byddaf wedi gwneud cais am bleidlais bost, a oes modd i mi bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio o hyd?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Os ydych wedi gwneud cais am bleidlais bost, ni allwch i bleidleisio yn bersonol yn yr orsaf bleidleisio.

Fodd bynnag, ar y diwrnod pleidleisio gallwch ddychwelyd eich peidlais bost mewn gorsaf bleidleisio (cyn 10pm) neu i'r Swyddog Canlyniadau yn eich cyngor lleol (cyn iddynt gau) os nad ydych am ei bostio neu ei fod yn rhy hwyr i'w bostio.