Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pa mor ddiogel yw pleidlais bost ar gyfer etholiad yn y DU?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Wrth i chi wneud cais am bleidlais bost, mae'n rhaid i chi roi llofnod a dyddiad geni ar y ffurflen. Pan fyddwch yn cwblhau eich pecyn pleidleisio post bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth hon eto. Caiff y llofnod a'r dyddiad geni ar eich datganiad pleidleisio post eu gwirio yn erbyn y rhai ar eich cais i rwystro twyll.

Caiff eich gwybodaeth bersonol ei wahanu wrth eich papur pleidleisio cyn i neb edrych arno na'i gyfri, ac felly ni effeithir ar gyfrinachedd eich pleidlais.

Mae'n drosedd cwblhau papur pleidleisio nad yw'n perthyn i chi, ac i ddylanwadu ar eraill o ran sut i gwblhau eu pleidlais bost. Dylech gyfeirio unrhyw honiadau o dwyll at yr heddlu.