Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Dros ba gyfnod y bydd fy mhleidlais bost yn para?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Gallwch wneud cais ar gfyer un etholiad neu refferendwm, ar gyfer cyfnod penodol o amser, neu am bleidlais bost barhaol.