Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Oes angen i mi gofrestru i bleidleisio os byddaf yn gwneud cais am bleidlais bost?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf cyn gallu bwrw eu pleidlais drwy'r post.

Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Fel rhan o'r broses, gallwch ddewis pleidleisio drwy'r post.

Neu, unwaith i chi gofrestru i bleidleisio, gallwch lawrlwytho ffurflen gais pleidleisio drwy'r post.