Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Oes angen i mi gofrestru i bleidleisio os byddaf yn gwneud cais am bleidlais bost?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Yng Nghymru a Lloegr a'r Alban, dim ond etholwyr sydd wedi'u (neu a fydd wedi'u) cofrestru'n unigol fydd â hawl i wneud cais i bleidleisio drwy'r post.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol