Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

A allaf ddychwelyd y ffurflenni pleidleisiau post i'r awdurdod etholiadol lleol yn electronig?

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin ar bleidleisio'n post


Os oes angen i chi ddychwelyd ffurflen i'ch awdurdod lleol, megis ar gyfer cais pleidlais bost neu drwy ddirprwy, efallai y gallant dderbyn sgan neu ffacs o ffurflen wedi'i chwblhau a'i llofnodi.

Fodd bynnag, dylech gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol yn gyntaf i sicrhau y gallant dderbyn ffurflen yn y modd hwn.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol