Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pa fanylion personol fydd yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol?

The only details that appear on the register are your name, address and a marker that determines which elections you can vote in.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Yr unig fanylion sy'n ymddangos ar y gofrestr yw'ch enw, cyfeiriad a dynodydd sy'n nodi pa etholiadau allwch bleidleisio ynddynt. Os ydych o dan 18, bydd dyddiad eich penblwydd yn 18 hefyd yn cael ei ddangos.