Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cofrestru i bleidleisio gyda Rhif Yswiriant Gwladol gwarchodedig

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio, mae gofyn i chi ddarparu eich Rhif Yswiriant Gwladol, neu roi rheswm pam na allwch ddarparu un.

Mae hyn i helpu'r cyngor lleol gadarnhau mae'r person sy'n cofrestru i bleidleisio yw pwy maen nhw'n honni bod. Bwriad hyn yw gwneud y system yn fwy diogel.

Beth os oes Rhif Yswiriant Gwladol gwarchodedig gyda fi?

Nid yw'ch Rhif Yswiriant Gwladol yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol. Mae'n ofynnol fel rhan o'r broses o wneud cais er mwyn cadarnhau pwy ydych chi.

Os oes gyda chi Rif Yswiriant Gwladol gwarchodedig, i amddiffyn eich hunaniaeth, ac nad ydych am ddarparu eich Rhif Yswiriant Gwladol oherwydd hyn, mae'n rhaid i chi nodi hyn yn eich cais i gofrestru. Mae’n debygol wedyn y bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol.

Sut ydw i'n cofrestru?

Er mwyn cofrestru, bydd angen i'ch cyngor lleol gadarnhau pwy ydych chi. Gallan nhw wneud hyn drwy gadarnhau yn erbyn cofnodion lleol eraill neu drwy eich bod chi'n darparu tystiolaeth ddogfennol.

Wrth gofrestru i bleidleisio, bydd cwestiwn yn gofyn a ydych wedi newid eich enw. Os ydych wedi, bydd rhoi eich enw blaenorol, yn cynyddu'r siawns bod y gwiriad hunaniaeth yn llwyddiannus.

Os nad yw eich cyngor lleol yn gallu cadarnhau pwy ydych chi yn erbyn cofnodion lleol, byddan nhw'n cysylltu â chi i ofyn am dystiolaeth ddogfennol i brofi pwy ydych chi. I wneud y broses yn gynt, gallwch roi eich cyfeiriad e-bost yn ystod y broses gofrestru.

Dim ond at y dibenion a nodir o dan gyfraith etholiadol y caiff gwybodaeth a gedwir ar y gofrestr etholiadol ei rhannu.

Gallwch gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio