Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Faint o amser y bydd yn ei gymryd er mwyn i'm manylion ymddangos ar y gofrestr?

The electoral register is updated each month. You need to contact your local council to find out exactly when your details will be added.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Mae'r gofrestr etholiadol yn cael ei diweddaru bob mis. Bydd angen i chi gysylltu â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol yn eich ardal i wybod yn union pryd fydd eich manylion yn cael eu hychwanegu.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.