Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Rwyf wedi newid fy enw yn ddiweddar. Sut gallaf ddiweddaru fy manylion ar y gofrestr etholiadol?

In England, Scotland and Wales, to change your name on the electoral register you will need to complete a change of name form and return it to your local authority.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, mae'n rhaid i chi gwblhau ffurflen newid enw a'i dychwelyd i'ch awdurdod lleol er mwyn newid eich enw ar y gofrestr etholiadol.

Dim ond eich awdurdod lleol a all ddarparu'r ffurflenni hyn ar hyn o bryd, felly bydd angen i chi gysylltu â nhw i wneud cais am ffurflen drwy'r post.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.