Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Sut ydw i'n gwirio'r gofrestr etholiadol?

To check the electoral register, you need to contact your local authority. They will be able to tell you if you are registered.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Nid ydym yn gallu dweud wrthych p'un a ydych ar y gofrestr etholiadol ai peidio, ond rydym yn aml yn cael ymgholiadau ynghylch hyn.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

We cannot tell you whether or not you are registered to vote.

It's not currently possible to check your registration status online. We have recommended that the UK government develop an online system that would allow voters to check whether they are already registered.