Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Sut ydw i'n newid fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol?

To change your address on the electoral roll - also called the electoral register - you need to register again at your new address. You will then be removed from the register at your old address.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Os ydych wedi newid cyfeiriad ac angen diweddaru'ch manylion ar y gofrestr etholiadol, bydd angen i chi ailgofrestru yn eich cyfeiriad newydd.

Yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gallwch wneud hyn ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.