Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Sut ydw i'n newid fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol?

I newid eich cyfeiriad ar y gofrestr etholiadol, mae angen i chi gofrestru eto yn eich cyfeiriad newydd. Yna byddwch yn cael eich tynnu oddi ar y gofrestr yn eich hen gyfeiriad.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Os ydych wedi newid cyfeiriad ac angen diweddaru'ch manylion ar y gofrestr etholiadol, bydd angen i chi ailgofrestru yn eich cyfeiriad newydd.

Yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gallwch wneud hyn ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.