Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

A fydd angen i mi ailgofrestru i bleidleisio os byddaf yn symud tŷ?

Yes, when you move you need to re-register to your new address.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Bydd, pan yr ydych yn symud cartref mae'n rhaid i chi gofrestru yn eich cyfeiriad newydd. Os ydych wedi cofrestru ers i chi symud i'ch cartref newydd, does dim angen i chi gofrestru eto. Os nad ydych, bydd angen i chi gofrestru i bleidleisio eto.

Pan fyddwch yn cofrestru i'ch cyfeiriad newydd, bydd eich awdurdod lleol newydd yn gwneud yn siŵr eich bod wedi eich tynnu oddi ar y gofrestr yn eich hen gyfeiriad.

Os ydych am gofrestru i bleidleisio yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban gallwch gofrestru ar-lein unrhyw bryd yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os ydych chi’n newid eich cyfeiriad, bydd angen i chi wneud cais newydd am bleidlais bost neu ddirprwy - ni fydd eich dewis pleidleisio yn cael ei gario i’ch cyfeiriad newydd.