Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

A allaf chwilio'r gofrestr etholiadol ar-lein?

No, electoral registration is managed locally by the local electoral registration office for each area and there is no official centralised electoral register that can be searched online.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Na, mae cofrestru etholiadol yn cael ei gynnal yn lleol gan y swyddfa gofrestru etholiadol ar gyfer pob ardal, ac nid oes cofrestr etholiadol canolog y gellir ei chwilio ar-lein.

Os ydych yn ceisio chwilio am ffrind neu berthynas, gweler 'Alla i ddod o hyd i ffrind neu berthynas coll ar y gofrestr etholiadol'. Os hoffech wirio os ydych wedi'ch cofrestru, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.